NASSAU 4000 SPRINT

NASSAU 4000 Sprint Interior

4000 Sprint Interior hurtigport er utviklet til innendørs bruk og kan med fordel brukes i mange forskjellige miljøer.

4000 Sprint EXTERIOR

4000 Sprint Exterior er en hurtigport til fasademontering som med fordel kan brukes i industri- og produksjonsmiljøer.

NASSAU 4000 Sprint informasjon

4000 Sprint interior hurtigporter

4000 Sprint Interior hurtigporter

Unngå innendørs trekk

4000 Sprint Interior er utviklet til innendørs bruk og kan med fordel brukes i mange forskjellige miljøer. Hurtigporten gir optimal tetthet og de hurtige åpne- og lukketidene sikrer minimalt varmetap og trekk gjennom bygningen.

Med det integrerte sikkerhetslysgitteret garanteres en svært sikker løsning, som gjør det umulig at hurtigporten lukker ned over personer eller gjenstander i portåpningen.

Portstørrelse

  • Bredde: Maks. 4000 mm
  • Høyde: Maks. 4000 mm
4000 Sprint hurtigporter, portdug, nassau, industriport, industriporter

Portduk

Portduken er fremstilt i et slitesterkt PVC materiale på 800-900 g/m2 med gjemte horisontale forsterkninger. Den faste bunnprofilen er fremstilt av eloksert aluminium og bunntetningen av EPDM gummi.

 

Elbetjening til industriporter

El-betjening

Hurtigporten leveres med NASSAU’s NCU310FU styring med frekvensomformer, og det er derfor mulig og benytte NASSAU’s brede sortiment av betjeningsutstyr.

 

4000 Sprint hurtigporter, Exterior

4000 Sprint Exterior hurtigporter

Optimer logistikkflyten

4000 Sprint Exterior kan med fordel brukes i industri- og produksjonsmiljøer. Hurtigporten monteres innvendig i fasadeåpningen eller ev. i kombinasjon med en NASSAU 9000 leddheisport.

Med det integrerte sikkerhetslysgitteret garanteres en svært sikker løsning, som gjør det umulig at hurtigporten lukker ned over personer eller gjenstander i portåpningen.

 

Portstørrelse

  • Bredde: Maks. 5500 mm
  • Høyde: Maks. 5500 mm
4000 Sprint hurtigporter, portdug, nassau, industriport, industriporter

Portduk

Portduken er fremstilt i et slitesterkt PVC materiale på 800-900 g/m2 med gjemte horisontale forsterkninger. Den faste bunnprofilen er fremstilt av eloksert aluminium og bunntetningen av EPDM gummi.

 

Elbetjening til industriporter

El-betjening

Hurtigporten leveres med NASSAU’s NCU310FU styring med frekvensomformer, og det er derfor mulig og benytte NASSAU’s brede sortiment av betjeningsutstyr.

 

Betjening og komfort

Med NASSAU’s brede sortiment av betjeningsmuligheter er det mulig og finne en automatiseringsløsning som matcher virksomhetens behov.

Betjeningsmuligheder:

  • Trekkontakt
  • Radar
  • Kjøretøysensor
  • Fjernbetjening
  • Trådløst kodetastatur
  • Trykknapboks

 

4000 Sprint hurtigporter, betjening og komfort
4000 Sprint hurtigporter, sikkerhetslysgitter

Hurtigportens sikkerhet

Sikkerhetslysgitter

Alle NASSAU 4000 Sprint hurtigporter leveres med sikkerhetslysgitter som standard. Lysgitteret sitter integrert i sideprofilene og overvåker portåpningen, slik at man forhindrer at hurtigporten lukker seg ned i gjenstander eller personer. Der er derfor heller ikke behov for andre sikkerhetsinstallasjoner som bunnkantsikring eller fotoceller.

Easy fix system

Til miljøer med hurtiggående trafikk kan man som en ekstra sikkerhet, velge det såkalte Easy fix-systemet. Systemet betyr at portduken glir ut av rammen i tilfelle påkjørsel. Dermed unngår man skader på sideprofiler, portduk og annet materiell. Med Easy fix-systemet settes bunnprofilen deretter lett på plass i sideprofilene og hurtigporten er dermed igjen fullt funksjonsdyktig.

 

4000 Sprint hurtigporter, easy fix
Elbetjening til industriporter

Driftsikkerhed

NASSAU 4000 Sprint hurtigporter leveres med den meget driftssikre og robuste NPU-motoren og styres av en NCU310FU portstyring med frekvensomformer og soft start/stopp-funksjon som standard. Alt er testet og godkjent i henhold til de gjeldende internasjonale standardene. Ønsker man mulighet for nødåpning i tilfelle strømstans, kan man velge NASSAUs UPS-løsning med batteri-backup.

 

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)