Teknisk katalog

NASSAU Port Manual av Industriporter

I forbindelse med prosjektering kan det være nyttig å se hvilke tekniske muligheter og begrensninger som finnes innenfor NASSAUs produktprogram. Her finner du NASSAU Port Manual. 

I arkitekthåndboken finner du alle relevante opplysninger om programmet vårt – illustrert med mange tekniske tegninger og bilder.

NASSAU porthåndbok, NASSAU port manual