NASSAU Energy

Reduserer energiforbruket og sparer penger

Ny generasjon av leddheisporter

NASSAU Energy er en ny generasjion av leddheisport, som kombinerer optimal isoleringsevne med stort lysinnfall og nyskapende design. Teknologisk institutt har testet NASSAU 90E til en u-verdi på blot 1,62 W/m2K for en standard 4000 x 4000 mm port. Sammen med et innovativt materialevalg sikrer port typen nye muligheter for at skape estetiske bygg som lever opp til de skjerpede energikravene og samtidig gir et godt arbeidsklima og stort lysinnfall.

Smart 90E seksjon

NASSAU 9000E er utvilket med tanke på de skjerpede isoleringskravene i det nye bygnings reglement – BR10. NASSAU 9000E består av en smart sekjons type – 90E. Denne seksjons typen er en ny inovativ løsning bestående av en aluminiumsramme med en tre-lags fyllings konstruksjon som reduserer kulde gjennomtregningen på porten markant. Den innvendige og utvendige rutefyllingene ligger fullstendig plant med portens øvrige seksjoner. Dette sikrer at vinduesrammen ikke kommer i direkte kontakt med utvendige temperaturer.

NASSAU Energy – oversikt

  • Leveres i kombinasjonen med oppskummet bunn- og toppseksjons type 90F
  • Portbredde opp til 5000 mm
  • NASSAU 9000E seksjons høyde 675 mm
  • 3-lags fyllinger bestående av 4 mm ripefast standardakryl (SAN) utvendig og 3 mm ripefast standardakryl innvendig
  • Leveres til alle NASSAU skinnesystemer
  • NASSAU 9000E kan betjenes manuelt eller med NASSAU el-betjeninger

Dokumentation

Læs mere om NASSAU 9000E Leddheiseporter i brosjyren under eller i NASSAU’s brukerhåndbog.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)