NASSAU 9000M – Den perfekte kombinasjon

NASSAU 9000M er den perfekte kombinasjon av funksjonell design og stabilitet. Ved å kombinere høyisolerende skummede seksjoner med lette alurammeseksjoner oppnås en leddheiseport som på beste måte kombinerer det praktiske med det estetiske.

Resultatet er en høyisolerende og stabil heiseport med et lett og moderne uttrykk – og med et fantastisk lysinnfall.

NASSAU 9000M er en port som er spesielt velegnet for bygninger der det ønskes stort lysinnfall og optimal stabilitet. Alurammeseksjonene i porten kan leveres i variable høyder, slik at designen til porten kan tilpasses etter bygningens linjer.

9000M produseres i overensstemmelse med europeiske anbefalinger og oppfyller alle bestemmelser og normer.

9000-serien er testet i henhold til Europeisk Norm 13241-1 av Dansk Teknologisk Institut, og den er godkjent i henhold til den nye europeiske normen uten anmerkninger.