Tilbehør

Tilbehør leddheiseporter

Tilbehør leddheiseporter – NASSAU 9000 kan utstyres med en lang rekke utstyr som er funksjonelt, sikkerhets- eller komfortutstyr:

  • Som standard er NASSAU 9000 utstyrt med en solid spanjolettlås.
  • For å øke sikkerheten ytterligere, kan porten leveres med en innebygd lås, komplett med låsesylinder for både innvendig og utvendig betjening.
  • Tyngre porter som betjenes manuelt, kan utstyres med en håndvinsj med utvekslingsforholdet 1:4.
  • Hvis det er behov for utlufting gjennom porten, kan NASSAU 9000 utstyres med to forskjellige ventilrister – en liten, og en stor.
  • Etter ønske kan NASSAU 9000 leveres med rustfritt utstyr som for eksempel hengsler, portruller, vaier, seksjonssidekassetter og spanjolettlås.
Tilbehør leddheisporter, nassau