Juridiske betingelser for bruk av siden

Dette er en beskrivelse av de juridiske betingelser, som er knyttet til bruken av denne webside. Ved bruk av sidene er man inneforstått med de nedenforstående retningslinjer:

1. Utgiver
Denne websiden er utgitt av NASSAU Door A/S, Krogagervej 2, 5750 Ringe, Danmark.

2. Innhold
Informasjonen på denne siden er i første rekke beregnet for NASSAUs kunder, pressen, søkere, leverandører og studenter. Det er vårt ønske at opplysningene på denne siden skal være så korrekte og fullstendige som mulig.

I henhold til norsk lovgivning fraskriver NASSAU seg imidlertid ansvar for oppståtte situasjoner på bakgrunn av opplysninger fra denne siden.

3. Opphavsrett
Denne websiden er underlagt gjeldende dansk rett, og eventuelle tvister avgjøres i henhold til dansk lov.

Utover gjeldende dansk lov er følgende begrensninger knyttet til bruken av denne siden:

www.nassau.no eller undersider (inkl. ulike språkvarianter) må ikke kopieres, endres, videreselges eller på annen måte gjengis uten skriftlig samtykke fra NASSAU Door. Det er imidlertid tillatt å skrive ut materiale til privat, og ikke-kommersiell, bruk uten videre tillatelse.

4. Lenker til websiden
Hvis det er ønske om å lenke til denne websiden, skal lenken henvise til forsiden. Det er ikke tillatt å lage dype lenker på siden. NASSAU Door A/S kan anmode om at lenker til siden blir fjernet, uten ytterligere begrunnelse.

NASSAU Door A/S frasier seg ethvert ansvar for sider, som er knyttet til denne siden via lenker.

5. Ansvar
Bruk av denne siden skjer på brukerens eget ansvar. NASSAU Door A/S kan på ingen måte gjøres ansvarlig, for skader på programmer og utstyr.

NASSAU Door A/S fraskriver seg, med hensyn til dansk lovgivning, ethvert erstatningskrav som følge av bruk av denne siden.

juridiske betingelser, NASSAU, industriporter