Isolerte porter – NASSAU 8000 SPEEED

Nassau 8000 speed

isolerte porter med høy hastighet

Vår NASSAU SPEED åpnes 4 ganger raskere samtidig som den lukkes ved dobbel hastighet, sammenlignet med våre andre porter. 8000 SPEED er en leddheisport designet med en modifisert elektrisk motor samt forsterket konstruksjon for å øke hastigheten og gagne deres virksomhet.
Hurtigheten forbedrer arbeidsmiljøet, øker sikkerheten, reduserer energiutgifter og skåner miljøet. Porten er utviklet for travle virksomheter med fokus på effektivitet og miljøbevissthet.

Hastighet er en uvurderlig fordel for virksomheter med hyppig brukte porter, virksomheten vil oppleve færre problemer med temperaturkontroll og færre påkjørsler av porter. Med en driftshastighet på èn meter per sekund, sparer NASSAU 8000 SPEED ikke bare tid, men gir dere tiden tilbake da ventetiden for åpning blir minimal. I tillegg vil bedriften få et lavere varmetap grunnet kortere åpningstid, samt grunnet den høye isoleringsevnen.

Energi- og økonomisk effektiv

En økt porthastighet gir bedre kontroll over inneklimaet og temperaturen. I tillegg har porten effektive tetninger som er godt rustet mot vann og vind. Bedre temperaturkontroll gir redusert varmetap, mindre energisvinn og lavere CO2 utslipp.

Sikkerhet og komfort

NASSAU 8000 SPEED leveres med lysgitter som en kantbeskyttende funskjon. Når lysgitteret registrerer en forhindring i portåpningen, reverserer porten øyeblikkelig og minsker derfor risikoen for ulykker og skader. Portens raske åpning- og lukketid forebygger uønsket trekk og skaper et bedre og sunnere arbeidsmiljø for medarbeiderne.

8000 speed

Markedets best isolerte porter med 4x raskere åpnehastighet

Skifter du fra en vanlig isolerende port til en NASSAU 8000 SPEED port med høyere isolieringsevne, kan energiforbruket reduseres med 70%.

Våt forbruk av ressurser øker. Faktisk forbruker vi jordens ressurser raskere enn den kan gjenskape nye. Vi er derfor nødt til å gjøre en ekstra innsats for å spare på ressursene våre. Dette kan du blant annet gjøre ved å velge en NASSAU 8000 SPEED ekstra isolert port. Deres virksomhet vil oppleve mer effektivitet og mindre energiforbruk.

Se de mange fordelene av 8000 SPEED isolerte porter i videoene

8000 Speed sammenlignet med vanlig port

Økonomiske og CO2 -vennlige fordeler

Spar penger med NASSAU 8000 SPEED