Sikkerhetsutstyr

Høyeste sikkerhet er standard

Sikkerhed har altid været en nøgleegenskab i NASSAU’s porter, og med NASSAU 9000 har vi udviklet den hidtil mest betjeningsikre port.

NASSAU 9000 Leddheisporter oppfyller alle krav i henhold til DS / EN 13 241 – Meldefirmaet er Teknologisk Institutt (nr. 1235). Elektrisk betjente porte er også godkjent i henhold til EUs maskindirektiv.

NASSAU 9000 Leddheisporter er produsert i overensstemmelse med nasjonale og europeiske standarder og miljøkrav. Materialene kan gjenbrukes og er i den utstrekning det er mulig, fremstilt miljøvennlig. Et eksempel er det isolerende polyuretanskummet, som er uten freon og fremstilt på vannbasis.

NASSAU 9000 porter er utstyrt med en rekke tiltak og sikkerhetsanordninger som effektivt forhindrer personskade og utstyrsskade.:

Prøvninger utført af:

Teknologisk Institut NASSAU
nassau, gjør det selv, montage, montagevejledning,

Fingerklemsikring mellom seksjoner
De konvekse og konkave seksjons-toppene og – bunnene passer perfekt sammen og gjør det umulig å klemme fingre eller gjenstander mellom seksjonene

nassau, gjør det selv, montage, montagevejledning,

Vaierbruddsikring*
Ved å montere vaierbruddsikring sikres det at porten ikke faller ned hvis en eller begge løftevaiere svikter.

nassau, gjør det selv, montage, montagevejledning,

Fjærbruddsikring
Ved montering av fjærbruddsikring sikres det at porten ikke faller ned hvis torsjonsfjæren svikter.

montage, monter garasjeporten din, garasjeport, garasjeporten

Innvendig vaierføring
Portens løftewirer føres inde i selve køreskinnen hvilket minimerer muligheden for kontakt mellem wire og personer/genstande.

nassau, gjør det selv, montage, montagevejledning,

Klembeskyttelsesskive ved portruller*
Ved å montere en klembeskyttelsesskive foran portens ruller i kjøreskinnen, reduseres faren for skader ved at fingre klemmes mellom portruller og kjøreskinne til et minimum.

nassau, gjør det selv, montage, montagevejledning,

Sikkerhetsfotoceller på elektrisk betjente porter
På elektrisk betjente porter monteres om nødvendig sikkerhetsfotoceller som stopper porten automatisk hvis det kommer hindringer inn i portåpningen når porten lukkes.

nassau, gjør det selv, montage, montagevejledning,

Bunnkantsikring på elektrisk betjente porter
Bunnkantsikringen stopper porten automatisk hvis den kommer i kontakt med personer eller gjenstander når den lukkes.

* Option