Skinneføring

Der er alltid plass til en NASSAU port

Skinneføring er banen som portbladet tilbakelegger i de vannrette og loddrette kjøreskinnene i forhold til bygningens faste konstruksjon.

I NASSAU 9000-modellen trekkes portbladet alltid helt bort fra portåpningen, noe som gir mulighet til maksimal utnyttelse av portåpningens høyde.

Ved bruk av et fleksibelt skinnesystem kan NASSAU 9000 tilpasses optimalt til plassforholdene som står til rådighet. Porten kan enten heises til vertikal eller horisontal posisjon, eller følge bygningens takhelling.

For å oppnå best mulig plassutnyttelse og mest stabil portmontering bør portbladet i utgangspunktet føres så tett mot taket som mulig.

Når den beste løsningen skal velges, anbefaler vi at du benytter deg av NASSAUs mangeårige erfaring innen oppmåling og fastlegging av optimal skinneføring.

Skinnveiledningen er banen der dørbladet beveger seg horisontalt og vertikalt i forhold til bygningens faste struktur. I NASSAU 9000-modellen er dørbladet alltid helt frakoblet døråpningen, noe som gjør det mulig å bruke døråpningen til maksimum.

Gjennom et fleksibelt jernbanesystem, kan NASSAU 9000 optimal tilpasses til ledig plass. Døren kan enten heves til vertikal eller horisontal stilling, eller alternativt følge takets helling.

For å oppnå best mulig utnyttelse av rommet og den mest stabile dørmontering, må dørbladet bringes så nær taket som mulig.

Når du velger den beste løsningen, anbefaler vi at du bruker NASSAUs mangeårige erfaring med å måle og bestemme optimal ruteveiledning.

 

Skinneløsninger til ethvert behov

NASSAU 9000 kan monteres på 10 forskjellige standardskinner og kan tilpasses til ethvert behov. Under kan du se de forskjellige skinneføringene vi tilbyr:

nassau, industriporter, industriport, leddheiseport, panorama
NASSAU Skinne
SL:
Standard lift
NASSAU Skinne
LH: 
Low head
NASSAU Skinne
HL:
High lift
NASSAU Skinne
HLKF: 
High lift med konsolplacerede fjedre
NASSAU Skinne
SLT: 
Standard lift med taghældning
NASSAU Skinne
LHT 2004:
Low head med taghældning
NASSAU Skinne
HLT:
High lift med taghældning
NASSAU Skinne
HLKFT:
High lift med konsolplacerede fjedre og taghældning
NASSAU Skinne
VL:
Vertical lift
NASSAU Skinne
VLKF:
Vertical lift med konsolplacerede fjedre