Elektrisk betjening

Fordeler

Foruten den komforten det innebærer å kunne betjene porten automatisk, er det en rekke andre fordeler med å utstyre porten med elektrisk betjening.

 

Bedre arbeidsmiljø

Porten åpnes og lukkes automatisk, og dermed reduseres tiden da porten står åpen. Dette gir redusert varme- eller kuldetap, og det gir beskyttelse mot trekk, noe som bedrer arbeidsmiljøet. Elektrisk betjening av porten gir dessuten stillere åpning og lukking og dermed en mer støysvak port.

 

Lengre levetid og bedre økonomi

Elektrisk betjening gir porten roligere og jevnere gange, noe som reduserer slitasjen og forlenger portens levetid. Kombinasjonen av mindre slitasje og spart tidsforbruk betyr at investeringen i elektrisk betjening raskt er tjent inn igjen.

 

Utstyr for enhver situasjon

Avhengig av trafikksituasjonen og behovet kan en elektrisk betjent NASSAU-port åpnes og lukkes via et stort utvalg av betjeningsutstyr

NASSAU Remote

Elektrisk betjente NASSAU 9000-porter kan dessuten utstyres med et stort utvalg av tilbehør.
Eksempelvis kan porten utstyres med nøkkelkontakter, diverse signallamper/trafikklys eller integrering til adgangskontrollsystemer og brannsentraler osv.

NASSAUs elbetjeningsutstyr er naturligvis CE-merket og leveres i overensstemmelse med EUs maskindirektiv.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)