Seksjonstype – 9000F

Portbladet til NASSAU 9000F Leddheisporter

Portbladet til NASSAU 9000F Leddheisporter består av 44 mm tykke polyuretan-oppskummede seksjoner med en seksjonshøyde på hele 675 mm.
 
Aluminium eller stål etter ønske
Portpanelets for- og bakplate kan etter ønske leveres i aluminium eller varmforsinket stål med stucco-struktur.

Portbladet er konstruert med en profilering som skjuler seksjonsskjøtene og gir portbladet ekstra styrke i lengderetningen.

Forsterkninger i seksjonene garanterer holdbarhet for sprosse- og sidehengslenes feste på portbladet.

Afbrudt kuldebro
Portbladet har en innebygd plaststrimmel som sikrer termisk atskillelse av portens for- og bakside, og dermed brutt kuldebro.

Kombinasjonen av de polyuretan-oppskummede seksjonene, den innebygde kuldebroen og effektive tetninger gir en av markedets absolutt best isolerende porter – både når det gjelder varme-, luft- og vanngjennomtrenging.

nassau, 9000, industriport, industriporter