Seksjonstype – 9000F

Portbladet til NASSAU 9000F Leddheisporter

Portbladet til NASSAU 9000F Leddheisporter består av 44 mm tykke polyuretan-oppskummede seksjoner med en seksjonshøyde på hele 675 mm.
 
Aluminium eller stål etter ønske
Portpanelets for- og bakplate kan etter ønske leveres i aluminium eller varmforsinket stål med stucco-struktur.

Portbladet er konstruert med en profilering som skjuler seksjonsskjøtene og gir portbladet ekstra styrke i lengderetningen.

Forsterkninger i seksjonene garanterer holdbarhet for sprosse- og sidehengslenes feste på portbladet.

Afbrudt kuldebro
Portbladet har en innebygd plaststrimmel som sikrer termisk atskillelse av portens for- og bakside, og dermed brutt kuldebro.

Kombinasjonen av de polyuretan-oppskummede seksjonene, den innebygde kuldebroen og effektive tetninger gir en av markedets absolutt best isolerende porter – både når det gjelder varme-, luft- og vanngjennomtrenging.

nassau, 9000, industriport, industriporter
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)