Panorama – Portblad

Portbladet til NASSAU Panorama

NASSAU Panorama-dørbladet består av ekstruderte anodiserte aluminiumprofiler uten vertikale stenger av høyeste kvalitet, som er kjent fra NASSAU 9000G-seksjonsdøren.

Seksjonene er utstyrt med NASSAU Doors smarte fingerklembeskyttelse, akkurat som alle andre portdeler overholder gjeldende produkt- og sikkerhetsstandarder.

Seksjonene har en tykkelse på 44 mm. Mellomdelene leveres i variabel høyde fra 400 til 500 mm.

Variabel seksjonshøyde gjør det enkelt å tilpasse døren til bygningens eksisterende linjer.

Panorama Portblad NASSAU
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)